Започни кампания за набиране на средства за своята кауза

Популярни кампании

Набрани 0.60 % от 20000 лв.      Дарения: 5
Набрани 13.02 % от 3380 лв.      Дарения: 5
Набрани 35.00 % от 1200 лв.      Дарения: 5
Набрани 1.67 % от 300 лв.      Дарения: 1

Партньори

 За нас  Народно читалище “Борба1896“
 За нас  Народно читалище “Борба1896“
 За нас  Народно читалище “Борба1896“

IDEASPONSOR.ORG има за цел да подпомага и улеснява лица, групи, социални каузи и организации с нестопанска цел за набиране на средства онлайн.

credit_cards-blue.png

Search