Започни кампания за набиране на средства за своята кауза

Популярни кампании

Набрани 20.00 % от 1200 лв.      Дарения: 4
Набрани 1.80 % от 1000 лв.      Дарения: 3
Набрани 0.88 % от 4000 лв.      Дарения: 3

Партньори

 За нас  Народно читалище “Борба1896“
 За нас  Народно читалище “Борба1896“
 За нас  Народно читалище “Борба1896“

IDEASPONSOR.ORG има за цел да подпомага и улеснява лица, групи, социални каузи и организации с нестопанска цел за набиране на средства онлайн.

credit_cards-blue.png

Search