Започни кампания за набиране на средства за своята кауза

Популярни кампании

Набрани 0.00 % от 4500 лв.      Дарения: 0
Набрани 0.00 % от 4000 лв.      Дарения: 0
Набрани 3.79 % от 12000 лв.      Дарения: 2
Набрани 86.51 % от 2890 лв.      Дарения: 1

Партньори

 За нас  Народно читалище “Борба1896“
 За нас  Народно читалище “Борба1896“
 За нас  Народно читалище “Борба1896“

IDEASPONSOR.ORG има за цел да подпомага и улеснява лица, групи, социални каузи и организации с нестопанска цел за набиране на средства онлайн.

credit_cards-blue.png

Search