Започни кампания за набиране на средства за своята кауза

Популярни кампании

Набрани 36.67 % от 1200 лв.      Дарения: 6
Набрани 1.67 % от 300 лв.      Дарения: 1
Набрани 0.61 % от 20000 лв.      Дарения: 6
Набрани 0.00 % от 3000 лв.      Дарения: 0

Партньори

 За нас  Народно читалище “Борба1896“
 За нас  Народно читалище “Борба1896“
 За нас  Народно читалище “Борба1896“

IDEASPONSOR.ORG има за цел да подпомага и улеснява лица, групи, социални каузи и организации с нестопанска цел за набиране на средства онлайн.

credit_cards-blue.png

Search