За IdeaSponsor

Нашата цел е да улесняваме лица, групи, социални каузи, организации с нестопанска цел за набиране на средства онлайн.

Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има за цел:

  • да подпомага всички обществени инициативи насочени към реализирането на проекти и дейности насочени към отстояването и популяризирането на значимите обществени ценности като хуманизъм, перманентно обучение и творчество, съпричастност и подпомагане на решаването на проблемите на други членове на гражданското общество и други;
  • да провежда политика за постигане на висшите цели на гражданското общество – свобода, социална справедливост, социален прогрес, мир, сигурност и толерантност;
  • да подпомага и стимулира културно взаимодействие между различните общности;
  • да инициира и подпомага обществени инициативи насочени към образованието, трудовата заетост, кариерното развитие при младежите, здравеопазването, опазването на общочовешките, гражданските, социалните и културните права, евроинтеграцията, информационните технологии, научните изследвания, иновациите, борбата срещу дискриминацията и др.;
  • развитие, стимулиране и подпомагане на професионалния и аматьорския спорт, отдиха и туризма, както и съдействие за развитието на спортната култура и ценности, с цел достигане на спорта до младите хора и хората в неравностойно положение;
  • да подпомага хората в неравностойно положение;
  • да подпомага развитието и стимулирането на талантливи и изявени личности във всички сфери на изкуството и науката. Ние вярваме в това, което правим, защото все повече и повече хора по света се нуждаят от подкрепа в една или друга насока, тъй като живеем във време, в което хората се стремят все повече и повече към материалното, а на заден план остават моралното, духовното и съпричастността към проблемите на другия.

Ние вярваме, че с това, което правим, ще допринесем за решаването на част от проблемите на хората.

Вярваме в това, което правим, защото има хора по света с различно мислене и вярваме, че те могат да бъдат съпричастни.

IDEASPONSOR.ORG има за цел да подпомага и улеснява лица, групи, социални каузи и организации с нестопанска цел за набиране на средства онлайн.

credit_cards-blue.png

Search