Информация за контакт

Форма за контакт

Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“

Булстат 176636048

Регистрирано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Плевенски Окръжен съд ФД № 44/2013 година, вписано в регистъра на юридическите лица осъществяващи дейност в обществена полза при Министерство на правосъдието под № 20140224003,

Седалище и адрес на управление:
Република България,
гр.Кнежа, п.к 5835,
обл.Плевен,
ул. „Райко Даскалов“ № 106

Лице за контакт: Петър Петров

Имейл
office@ideasponsor.org

Телефон
+359 884 700 045

Дарителска сметка
на Сдружение с нестопанска цел АЙДИА СПОНСОР:

IBAN: BG61BGUS91601006656100
BIC: BGUSBGSF
Банка: Българо-американска кредитна банка
Титуляр: Сдружение с нестопанска цел АЙДИА СПОНСОР

IDEASPONSOR.ORG има за цел да подпомага и улеснява лица, групи, социални каузи и организации с нестопанска цел за набиране на средства онлайн.

credit_cards-blue.png

Search